บรรยากาศ การประชุมและบรรยายบทบาทของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเอกชน โดยคุณกันตา เขียวแสง จาก ปตท เป็นไปอย่างคึกคัก ข้อมูลเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ  

บรรยากาศการสัมนา ได้รับความสนใจจากหน่วยงานาภายใต้กลุ่ม TSEN และหน่วยงานภายใน สวทช.  เช่น MTEC , BIOTEC  ได้เข้าร่วมการสัมนา

NCTC ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)” ได้มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ ” วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ” โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคสำคัญในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือชั้นสูง จากผู้เชี่ยวชาญจากทุกศูนย์เครื่องมือฯ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการนำเสนอความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีของ WATER BATH SHAKER ที่พัฒนาขึ้นโดย NCTC ให้ผู้ร่วมสัมนาทุกท่าน

ว้าว..วิทย์ ไกล้ชิด NCTC สื่อต่าง ๆ ร่วมแรงร่วมใจ..ถ่ายทอดการบริการของ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช..หรือ NCTC ว้าวๆๆๆ ได้ประโยชน์กันทั่วถึงครับ..

✔ ผนึกกำลัง ก้าวสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ✔ NCTC และ ม.อุบลฯ ร่วมสร้างความเป็นมาตรฐานงานบริการทดสอบ อย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่น สู่ความเป็นสากล