วิศวกร NCTC ไม่หยุดการพัฒนา ศึกษาเชิงลึกเครื่อง GC-TEA ร่วมกับศูนย์เครื่องมือ มอ. และยังพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบผ่านศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center) เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และให้บริการรวดเร็ว ด้วยการดำเนินการ 7 วัน…

โฉมใหม่ของงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ NCTC ไม่เคยหยุดพัฒนา ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน 17025 เจ้าหน้าที่ NCTC เข้ารับการอบรมและเตรียมพร้อมทุกขั้นตอน..

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ร่วมกับ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ การชั่งน้ำหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล (Weight Compliance to standard Regulation) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือควบคุมปัจจัยหลัก ที่เป็นตัวส่งผลทำให้ค่าความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดความสูญเสียในด้านเวลา, การเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสูงสุด

ก้าวล้ำสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิเคราะห์ทดสอบ ด้วยการบริการที่เหนือชั้น ที่นี่ที่เดียว..ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (์NCTC)

งานสัมนาเชิงปฏิบัติการ SEM ในหัวข้อ Electron Microscopy โดยความร่วมมือระหว่าง NCTC กับ บริษัทโคแอ็ค ฯ และบริษัท HITACHI High-Tech ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน ภาครัฐ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)  เปิดบริการ สำหรับเครื่อง 3D Printing ที่มาพร้อมคุณสมบัติเฉพาะด้าน  สามารถขึ้นรูปตัวอย่างที่มีความซับซ้อน และหลากหลาย สร้างชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทดแทน ให้เป็นรูปร่างได้อย่างที่ต้องการ ตอบโจทย์งานวิจัยยุุค 4.0 ที่จะเปลี่ยนนวัตกรรมเดิม ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

 ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ร่วมกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับบุคลากรในเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งแบบตอบรับไปยัง คุณละอองดาว สุดหล้า อีเมล laorngdao.sudla@nstda.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)   พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการวิเคราะห์ทดสอบได้มากขึ้น พร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เครื่อง LC-MS/MS ด้วยฟังชั่นที่ครอบคลุมงานวิจัยได้มากกว่าในยุคปัจจุบัน สามารถจองรับบริการได้ที่นี่ https://pearl.mtec.or.th/nems/main.asp