หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ของเรา

NCTC as a Partner for Characterization and Testing Laboratory in Thailand

บริการของเรา

Physical Characterization Property Laboratory

Chemical Analysis Section

Biological Characterization Property Laboratory

Safety Pharmacological Assessment Laboratory

ข่าวสารของเรา